ČD Grosuplje | Naš čebelnjak in Teriška jama

Naš čebelnjak in Teriška jama

Naše društvo

Čebelarsko društvo Grosuplje je zgradilo na Spodnjem blatu svoj Čebelarski dom. Dom je bil,  v glavnem postavljen s prostovoljnimi prispevki čebelarjev v denarju materialu in delu. Gradnja se je začela leta 1973, otvoritev dokončanega doma pa je bila leta 1979. V domu se odvijajo društveni sestanki, strokovna  izobraževanja, strokovna predavanja in druge društvene dejavnosti.

Poleg doma je stara Teriška jama, ki se je uporabljala še sredi prejšnjega stoletja pri predelavi lanu v predivo  in za sušenje sadja. Lepo smo jo obnovili in tako prispevali k ohranjanju naše kulturne dediščine.

Čebelar Koren iz Brvac  je društvu podaril star čebelnjak, ki smo ga obnovili in postavili ob čebelarski dom.