ČD Grosuplje | Naš čebelnjak in Teriška jama

Naš čebelnjak in Teriška jama

Čebelar Koren iz Brvac  je društvu podaril star čebelnjak, ki smo ga obnovili in postavili ob čebelarski dom.