Občni zbor ČD Grosuplje 2020 - Čebelarsko društvo Grosuplje

Občni zbor ČD Grosuplje 2020

Osnovna slika - Blog ČD Grosuplje

Občni zbor ČD Grosuplje 2020

Na podlagi 10. in 11. člena pravilnika Čebelarskega društva Grosuplje, vabi upravni odbor društva na redni občni zbor vse člane društva z gosti.
Občni zbor bo potekal v soboto, 25. januarja 2020 ob 17:00 uri v čebelarskem domu na Spodnjem Blatu 20a.
Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritveni pozdrav
 2. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih organov občnega zbora
 3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti občnega zbora
 4. Potrditev in/ali dopolnitev dnevnega reda
 5. Predstavitev letnih poročil: Poročilo predsednika, tajnika, blagajnika, predsednika nadzornega odbora, gospodarja, komisije za odlikovanje, častnega razsodišča
 6. Razprava in potrditev poročil
 7. Beseda gostov
 8. Predstavitev načrta dela društva za leto 2020 (predsednik)
 9. Predstavitev finančnega načrta za leto 2020 (blagajnik)
 10. Razprava in potrditev načrta dela in finančnega načrta
 11. Sprejem novih članov
 12.  Razno
 13. Povabilo na skromno pogostitev in druženje

Vabilo na občni zbor 2020

Vse naše drage člane naprošamo, naj pridejo nekoliko pred pričetkom, da v miru plačate članarino našemu blagajniku.

Naj medi!

ČD Grosuplje