V petek, 05.05.2017, ob 17.00 uri bo v  Jakličevem domu v Modri dvorani Videm 34, 1312 Videm Dobrepolje

potekalo predavanje iz zdravstvenega varstva čebel 4. sklop, poznavanje zdravil za zdravljenje bolezni pri čebeljih družinah, sledljivost nabave in uporabe zdravil, ustrezno shranjevanje zdravil in neškodljivo odstranjevanje neporabljenih zdravil.

Vabljeni na predavanje!

Naj medi!

ČD Grosuplje